Privacybeleid

Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de voorschriften ten aanzien van de privacy worden nageleefd. Onze werkwijze voldoet aan de bepalingen van het Nederlandse en het Europese privacyrecht, en wel in het bijzonder conform de bepalingen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) en de Nederlandse Telecommunicatiewet.